14 mei – Versoepeling regels

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen

Loopneus
Het is normaal dat kinderen na het buitenspelen kortdurend een loopneus hebben. Hiervoor hoeft een kind niet geweerd te worden.

Astma/hooikoorts/chronische verkoudheid
Er zijn kinderen bekend met klachten van astma en/of hooikoorts en/of chronische verkoudheid. Als de klachten van een kind passen bij een reeds bestaande aandoening mag het kind naar school/opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten 24 uur voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij twijfel dienen de ouders te overleggen met de eigen huisarts of met het team infectieziekten van de GGD.

Nieuwe klachten
Kinderen met nieuwe klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Ouders dienen telefonisch contact op te nemen met de huisarts als de klachten ernstig zijn. Wanneer klachten van neusverkoudheid (zonder hoesten en/of koorts) aanhouden en kinderen hierdoor langere tijd niet naar school/opvang kunnen is het goed om te overleggen met de eigen huisarts of met team infectieziekten van GGD om te bekijken of het kind toch weer naar school kan.

Wanneer melden bij de GGD?
Krijgen er 3 of meer kinderen in een klas/groep, binnen korte tijd na elkaar, klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts)? Meld dit dan bij het team infectieziekten van de GGD. De GGD zal dan overwegen deze kinderen te testen.

Contact en meer informatie
Neem bij vragen contact op met onze GGD.
– voor ouders: 088-144 72 72
– voor school-/kinderopvangprofessionals: 088-144 71 26
Meer informatie staat op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#kinderen