20 april – Gemaakte afspraken

Gemaakte afspraken:

  1. Uitsluiten voor kinderen van ouders in vitale sectoren bieden we vanaf 16 maart j.l. noodopvang aan als de ouder er niet in slaagt opvang anders te realiseren.
  2. Ouders worden opgeroepen zoveel mogelijk de opvang zelf te organiseren én alleen gebruik te maken van de opvang op het moment dat ouders aan het werk zijn.
  3. Als een ouder gebruik wil maken van deze noodopvang dan kan hiervoor een verzoek worden gedaan via de mail: bsonijmegen@gmail.com.
  4. Ouders ontvangen een bevestiging.
  5. Als kinderen klachten hebben als hoesten, verkoudheid óf koorts (dan vallen ze onder de maatregel van het RIVM) en moeten ze thuisblijven, ook al werkt een ouder in de vitale sector. Dit geldt ook voor de pedagogisch medewerkers.
  6. Kinderen en pedagogisch medewerkers moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voordat ze weer naar de kinderopvang mogen..
  7. Als een kind tijdens de opvang klachten krijgt bellen we de ouders en vragen hen het kind op te halen.
  8. We moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als een kind komt gebracht wordt met genoemde klachten zijn we genoodzaakt het kind weer naar huis te laten gaan.
  9. Als een ouder of iemand anders die het kind komt brengen of ophalen zelf klachten heeft die binnen de omschrijving van het RIVM vallen, dan moeten we verzoeken het kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen.
  10. Voor de veiligheid verwachten we er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden (waar mogelijk).

Wil je alles nog een keer goed lezen, ga dan naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

Hartelijke groet, Inge de Werd