14 mei – Versoepeling regels

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen

Loopneus
Het is normaal dat kinderen na het buitenspelen kortdurend een loopneus hebben. Hiervoor hoeft een kind niet geweerd te worden.

Astma/hooikoorts/chronische verkoudheid
Er zijn kinderen bekend met klachten van astma en/of hooikoorts en/of chronische verkoudheid. Als de klachten van een kind passen bij een reeds bestaande aandoening mag het kind naar school/opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten 24 uur voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij twijfel dienen de ouders te overleggen met de eigen huisarts of met het team infectieziekten van de GGD.

Nieuwe klachten
Kinderen met nieuwe klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Ouders dienen telefonisch contact op te nemen met de huisarts als de klachten ernstig zijn. Wanneer klachten van neusverkoudheid (zonder hoesten en/of koorts) aanhouden en kinderen hierdoor langere tijd niet naar school/opvang kunnen is het goed om te overleggen met de eigen huisarts of met team infectieziekten van GGD om te bekijken of het kind toch weer naar school kan.

Wanneer melden bij de GGD?
Krijgen er 3 of meer kinderen in een klas/groep, binnen korte tijd na elkaar, klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts)? Meld dit dan bij het team infectieziekten van de GGD. De GGD zal dan overwegen deze kinderen te testen.

Contact en meer informatie
Neem bij vragen contact op met onze GGD.
– voor ouders: 088-144 72 72
– voor school-/kinderopvangprofessionals: 088-144 71 26
Meer informatie staat op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#kinderen

20 april – Gemaakte afspraken

Gemaakte afspraken:

  1. Uitsluiten voor kinderen van ouders in vitale sectoren bieden we vanaf 16 maart j.l. noodopvang aan als de ouder er niet in slaagt opvang anders te realiseren.
  2. Ouders worden opgeroepen zoveel mogelijk de opvang zelf te organiseren én alleen gebruik te maken van de opvang op het moment dat ouders aan het werk zijn.
  3. Als een ouder gebruik wil maken van deze noodopvang dan kan hiervoor een verzoek worden gedaan via de mail: bsonijmegen@gmail.com.
  4. Ouders ontvangen een bevestiging.
  5. Als kinderen klachten hebben als hoesten, verkoudheid óf koorts (dan vallen ze onder de maatregel van het RIVM) en moeten ze thuisblijven, ook al werkt een ouder in de vitale sector. Dit geldt ook voor de pedagogisch medewerkers.
  6. Kinderen en pedagogisch medewerkers moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voordat ze weer naar de kinderopvang mogen..
  7. Als een kind tijdens de opvang klachten krijgt bellen we de ouders en vragen hen het kind op te halen.
  8. We moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als een kind komt gebracht wordt met genoemde klachten zijn we genoodzaakt het kind weer naar huis te laten gaan.
  9. Als een ouder of iemand anders die het kind komt brengen of ophalen zelf klachten heeft die binnen de omschrijving van het RIVM vallen, dan moeten we verzoeken het kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen.
  10. Voor de veiligheid verwachten we er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden (waar mogelijk).

Wil je alles nog een keer goed lezen, ga dan naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

Hartelijke groet, Inge de Werd

1 april – Nieuwsbrief Sluiting Kinderopvang t/m 28 april

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond hebben we via de persconferentie vernomen dat de kinderopvang t/m 28 april dicht blijft. We hebben alle begrip voor deze maatregel. We realiseren ons ook dat deze maatregel veel gevolgen heeft voor u en uw kinderen. Daar waar we normaal gesproken alles in het werk stellen om u te ontzorgen kunnen we nu helaas weinig bieden. Dat geeft een onbevredigend gevoel. We hopen u en de kinderen in mei weer te mogen ontvangen op onze locaties.

Noodopvang
Verschillende ouders doen een beroep op de noodopvang. De belasting op noodopvang in Nijmegen is hoog. Veel ouders werken in één van de ziekenhuizen, in het onderwijs of andere vitale functies.
We blijven de komende tijd de noodopvang verzorgen voor alle ouders die werkzaam zijn in de vitale processen. Voor de BSO kinderen werken we daarin samen met de scholen. We vangen de kinderen na schooltijd op. Op dinsdag 28 april is de noodopvang van 08.30-18.30 uur geopend (scholen zijn dan gesloten i.v.m. meivakantie)

Ouders die na 6 april afhankelijk zijn van noodopvang en werkzaam zijn in de vitale beroepen dienen dit opnieuw kenbaar te maken. Net zoals de afgelopen weken dient u zich aan te melden via kindplanning@korvn.nl. (Ook via deze weg afmelden indien de opvang vervalt)

Ouders die geen recht hebben op noodopvang hoeven niets te doen.

Verkouden kinderen
We verzoeken u met klem om kinderen met keelpijn, hoesten, niezen, loopneus en of koorts thuis te houden. Mocht uw kind tijdens de dag klachten krijgen dan zullen we u verzoeken om uw kind op te halen.

Brengen/  halen 
Let u bij het brengen en halen ook op de richtlijnen van het RIVM. Kinderen worden opgehaald door één ouder. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Zowel kinderen als ouders dienen klachtenvrij te zijn bij breng/haalmomenten. Het afscheid bij brengen of ophalen houden we heel kort. Bij de Zonnestraaltjes haalt u uw kind bij de deur op.

Bereikbaarheid
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. We zijn bereikbaar via de mail kindplanning@korvn.nl en op alle kantoordagen van 09.00-12.00 uur op 024-8443347.
We wensen iedereen veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Directie BSO Nijmegen
Directie de Zonnestraaltjes