Kinderdagverblijf  De Zonnestraaltjes

  • Unieke aankleding en sfeer (veel hout en textiel);
  • Antroposofische pedagogie en zoveel mogelijk natuurlijke voeding;
  • 3 groepen: babygroep, dreumesgroep en peutergroep;
  • Fijne grote tuin;
  • Biologisch verantwoord eten en drinken;
  • Verantwoord en warm pedagogisch klimaat zorgen ervoor dat uw kind zich geen betere opvangplek zou kunnen wensen..

Wijkcentrum De Burghardt
Burghardt vd Bergstraat 114
6512 DR Nijmegen

KDV de Zonnestraaltjes BV en BSO Nijmegen BV  (voorheen: KORVN – kinderopvang Rijk van Nijmegen) verzorgen kinderopvang met name in Nijmegen centrum en oost. De naam KORVN / Kinderopvang Rijk van Nijmegen is nu een tweede handelsnaam van BSO Nijmegen. Peuterspeelzaal de Toverster valt onder BSO Nijmegen. Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie van Rudolf Steiner.

Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes staat open voor kinderen, ouders en verzorgers van iedere gezindte. Wij keuren nadrukkelijk iedere vorm van discriminatie af. Directie, leiding en leden van de oudercommissie gaan zonder vooroordelen met iedereen om, ongeacht sociale, culturele, religieuze of etnische achtergrond.