KOVnet Ouderlogin

Alle ouders krijgen bij plaatsing van hun kind een uitnodiging voor het gebruik van de OuderLogin KDVnet. Daar vindt u facturen, jaaroverzichten, contracten etc én kunt u wijzigingen, extra dagen, studiedagopvang  aanvragen en incidentele absentie van uw kind en vakanties doorgeven.  Uw aanmelding komt via KOVnet binnen en wordt z.s.m. door ons verwerkt.

LOG HIER IN

(Ziek) kind afmelden: bel en spreek in op: 06 2027 8062.
Afmelden voor vakantie of afwezigheid graag ruim tevoren via de link: Ouderlogin van KDVnet
Link: Handleiding Ouderlogin Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes

Aanmelden is vrijblijvend en verplicht u tot niets:
Nadat uw formulier is ontvangen wordt er contact met u opgenomen.

Link: Aanmelden Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes via KOVnet