KOVnet Ouderlogin

Alle ouders krijgen bij plaatsing van hun kind een uitnodiging voor het gebruik van de OuderLogin KDVnet. Daar vindt u facturen, jaaroverzichten, contracten etc én kunt u wijzigingen, extra dagen, studiedagopvang  aanvragen en incidentele absentie van uw kind en vakanties doorgeven.  Uw aanmelding komt via KOVnet binnen en wordt z.s.m. door ons verwerkt.

(Ziek) kind afmelden: bel en spreek in op: 06 2027 8062.
Afmelden voor vakantie of afwezigheid graag ruim tevoren via de link: Ouderlogin van KDVnet
Link: Handleiding Ouderlogin Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes

Aanmelden is vrijblijvend en verplicht u tot niets:
Nadat uw formulier is ontvangen wordt er contact met u opgenomen.

Link: Aanmelden Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes via KOVnet