KOVnet Ouderlogin

Alle ouders krijgen bij plaatsing van hun kind een uitnodiging voor het gebruik van de OuderLogin KDVnet. Daar vindt u facturen, jaaroverzichten, contracten etc én kunt u wijzigingen, extra dagen, studiedagopvang  aanvragen en incidentele absentie van uw kind en vakanties doorgeven. Alleen met geaccordeerde aanvraag staat uw kind staat uw kind op de lijsten voor studiedagopvang of extra en ruildagen. Ook uw aanmelding komt via KOVnet binnen en wordt z.s.m. door ons verwerkt.

(Ziek) kind afmelden: bel en spreek in op: 06 2027 8062.
Afmelden voor vakantie of afwezigheid graag ruim tevoren via de Ouderlogin van KDVnet

Handleiding Ouderlogin Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes

Aanmelden is vrijblijvend en verplicht u tot niets:
Nadat uw formulier is ontvangen wordt er contact met u opgenomen.

Aanmelden Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes via KOVnet