Peutergroep De Toverster

Peuteropvang in Nijmegen op antroposofische basis, onderdeel van KDV De Zonnestraaltjes;
De ontwikkeling van het gevoelsleven en creatieve vorming zijn de basis voor de verstandelijke ontwikkeling van kinderen. We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt.

– peuteropvang van maandag tot en met vrijdag van 8:45 tot 12:45 uur tijdens schoolweken
– peuterprogramma vanuit een antroposofisch geïnspireerde visie
– zeer ervaren medewerkers
– zingen, schilderen, tekenen
– biologische broodjes bakken
– natuurlijk spelen in de tuin
– warme, veilige sfeer met structuur

Van Gentstraat 106
6524 BE Nijmegen

Toverster.net