Jaarfeesten

Pinksteren valt op de 50e dag na Pasen.
Twee dagen feest die veel mensen verbinden met het genieten van een paar vrije dagen.

Voor sommige mensen echter ook dagen vanuit grote betekenis vanuit de christelijke traditie.

Maar wat vieren we nou eigenlijk ?
Pinksteren is een christelijk feest. Jezus, de Christus, had zijn volgelingen beloofd hen ook na zijn sterven niet alleen te laten. Met Pasen staat Christus op uit de dood en met Hemelvaart keert hij terug naar de hemel.
Met Pinksteren stuur hij de geest van god om zijn volgelingen verder te begeleiden. Het verhaal gaat dat er een storm opstak en dat er uit de hemel vuur neerdaalde, Op de hoofden van de apostelen verschenen vlammen en zij konden alle talen spreken en verstaan.

Als ritueel voor de uitstorting van de heilige geest, laat men duiven opvliegen. De duif staat symbool voor hemelse inspiratie, reinheid, vrede en de ziel.

Oude tradities
Met Pinksteren vieren we ook de uit Oud-Europese volkeren ontstane Meifeesten of Voorjaarsriten (de Kelten noemde dit Beltane, de Germanen vierden Vanadis- of Walpurgisnacht). Deze feesten werden gehouden uit dank voor de vruchtbaarheid en groeikracht. Men bracht offers en er werden verhalen verteld, men sprong over het vuur en er werd een groot feest met eten, drinken en gezang gevierd.
De mensen begroeten de ontwakende natuur. In de hoop op een uitstekend oogstjaar, worden meibomen of pinksterbomen neergezet. De meiboom is een boomstam in het middelpunt van het dorp, versiert met linten en vlaggen en in de kroon een pinksterkrans.

Traditioneel gezien is Pinksteren de tijd om een partner te vinden. Een klein meiboompje voor het huis verwijst dan naar een huwbare pinksterbruidegom of pinksterbruid. In sommige dorpen werd het knapste meisje uitgekozen en uitgedost met bloemen en groen. Ze mocht vooraan de grote pinksteroptocht lopen, omringt door al haar aanbidders.
Pinksteren is het ultieme feest van verbinding. Verbinding tussen mensen onderling, verbinding tussen hemel en aarde.

Op Vrije scholen en antroposofische organisaties wordt Pinksteren uitgebreid gevierd. De kinderen gaan dan vaak in het wit gekleed naar school en dragen een gevlochten kroontje met papieren bloemen. Op het schoolplein zingen en dansen de kinderen rondom de met linten versierde meiboom en maken mooie vlechten van de slingers.

Alle tradities samen, maken dat het pinksterfeest een feest vol licht , kleur en vrolijkheid is. Op het luchtige, hemelse wit, kunnen de kleuren ontstaan die in elk individu, gedragen door de gemeenschap, tevoorschijn mogen komen.

Activiteiten met kinderen
Leuk idee is om met kinderen kleine duifjes te boetseren waarin een witte kaars (met gouden kaarsenwas versierseltjes erop) gestoken kan worden. Ook kun je met de kinderen pinksterduifkoekjes en rozijnenbroodjes bakken. Of een echte bruidstaart maken ? Andere idee is om met de kinderen van papier pinksterduifjes met te knutselen.

Eieren
Met Pasen vierden we het nieuwe leven, daarom is het mooi om met Pasen eieren op te hangen aan mooie voorjaarstakken. Leuke traditie is om tussen Pasen en Hemelvaart elke dag een ei extra op te hangen zodat er uiteindelijk 40 gekleurde eieren hangen. Tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen daar nog eens 10 gouden eieren bijkomen. Het hoeven geen grote eieren te zijn. Tegenwoordig kun je prachtige houten eieren kopen die je met de kinderen kunt beschilderen.

Jaartafel
Op de jaartafel leg je nu lichtgroene doeken als achtergrond. Het lichtgroen verwijst naar het frisse groen van het nieuwe leven en de jonge blaadjes aan de bomen. Daaroverheen kan met Pinksteren dan het zuivere wit komen in de vorm van een doek, bloemen, een kaars of witte duifjes.

Liedjes Pinksteren:

Duifjes in de hoge bomen,
Zitten daar maar stil te dromen,
In de wind, in de wind.

Duifjes vliegen naar beneden,
Flapperend met hun grote vleugels,
Roepen ‘roekoe”, roepen “roekoe”

T+M: B. Gradenwitz
Uit: ‘De Gouden Poort’,
Liedjes voor peuters en kleuters

Doe open nu het duivenhuis,
De duifjes vliegen er vrolijk uit.
Ze vliegen uit met brede vlucht
En zweven in de blauwe lucht.

Maar keren ze weer van ’t vliegen moe,
Dan sluiten we zacht het duivenhuis toe,
Roe-koe-roe-koe, roe-koe-roe-koe.

T: onbekend
M: A. Künstler
V: B. Gradenwitz

Aan de slag: https://www.doehoek.nl/aandeslag/jaarfeesten-pinksteren.html

Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. Het eenvoudige groene kleed van Moeder Aarde(het groene gras) tooit zich met een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden waas het groen versluieren.

Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. Een geweldige overvloed biedt ons de natuur. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt.

Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen.

Vrolijk feest
Het Sint-Jansfeest is een blij feest, met bloemenkransen, zang en dans, met een Sint-Jansvuur en vrolijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Maar het is ook een periode van reflectie. Lang niet alle vruchten zijn rijp in juni. De meeste hebben de hele zomer nodig om te rijpen, om zoet en sappig en eetbaar te worden. Zo heeft ook alles wat je in het voorbije jaar aan kennis en inzicht hebt opgenomen tijd nodig om te rijpen. Het moet even met rust gelaten worden, net als schoolkinderen in de zomervakantie. Na dit feest volgt die heerlijk lange, zorgeloze zomertijd. Pas aan het eind van de zomer, als de vakantie voorbij is en iedereen klaar staat om opnieuw de oude patronen binnen te glippen, is de tijd rijp om met onze nieuwe voornemens aan de slag te gaan.