KORVN

BSO Nijmegen BV en KDV de Zonnestraaltjes BV (voorheen: KORVN – kinderopvang Rijk van Nijmegen) verzorgen kinderopvang met name in Nijmegen centrum en oost. De naam KORVN / Kinderopvang Rijk van Nijmegen is nu een tweede handelsnaam van BSO Nijmegen. Peuterspeelzaal de Toverster valt onder BSO Nijmegen.

Met kinderdagverblijf  “De Zonnestraaltjes ”  en PeuterspeelzaalDe Toverster” bieden wij kwaliteitspedagogiek voor uw kleinste tot 4 jaar en rust voor u tijdens uw werkdag.
De Zonnestraaltjes bevindt zich in het hart van de gezellige woonwijk Bottendaal.

De vier Buitenschoolse Opvang locaties bieden een scala aan mogelijkheden:

Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie van Rudolf Steiner, maar hebben geen starre opvatting over zijn leer. We leven in deze tijd. Daar passen ook de werkende ouders bij die verantwoorde kinderopvang zoeken voor hun kind(eren).
Kinderopvang Rijk van Nijmegen staat open voor kinderen, ouders en verzorgers van iedere gezindte. Wij keuren nadrukkelijk iedere vorm van discriminatie af. Directie, leiding en leden van de oudercommissie gaan zonder vooroordelen met iedereen om, ongeacht sociale, culturele, religieuze of etnische achtergrond.