Tarieven 2019

Geopend dagelijks van 7.30-18.30 (50 weken)
Voor sluitingsdata zie: http://korvn.nl/vakanties/

Ons tarievenoverzicht 2019:

Enige aandachtspunten:

 • Afgemelde dagen kunnen niet “ingehaald worden”.
 • Uw Kinderopvangtoeslag aanvragen

  Ruilen kan wel:
  – uiteraard als er plaats is en tijdig aangevraagd, liefst minimaal week tevoren aangevraagd en wordt pas definitief na bevestiging per e-mail.
  – Ruilen kan binnen een periode van 2 weken. Dus er kan niet geruild worden van bijv februari naar april.

 • Er kan nooit geruild worden met officiële feestdagen of andere sluitingsperioden (Kerstweek en Vierdaagseweek.
 • Extra gratis dagen: ieder kind mag per contractdag 1 dag per jaar gratis extra komen. Uiteraard indien er plaats is, na tijdige aanvraag (minimaal 3 WERKdagen van tevoren) en bevestiging per mail.
 • Van het factuurbedrag kunt u een zéér aanzienlijk deel vergoed krijgen door het Rijk.
  Zie www.toeslagen.nl
 • Betaling uitsluitend per automatische incasso op/rond de 26e van de maand voorafgaand aan de maand van opvang; de bestingdienst keert uw kinderopvangtoeslag een week eerder reeds aan u uit.

Het LRK (Landelijk Registratienummer) Nummer van De Zonnestraaltjes is: 296807576